خبرنامه‌های انجمن جراحان ارتوپدی ایران

خبرنامه شماره ۷۸

همکاران گرامی با احترام، خبرنامه شماره ۷۸ خدمت شما عزیزان ارائه می‌شود. تصاویر آن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید و در انتها می‌توانید فایل PDF آن را دانلود نمایید. پیوست‌ها دانلود خبرنامه شماره ۷۸ انجمن (۳ MB) تعداد دانلود‌ها: ۴۱۴

0 comments

خبرنامه شماره ۷۶ انجمن

همکاران گرامی با سلام و احترام خبرنامه جدید انجمن جراحان ارتوپدی ایران (ویژه نوروز و سال جدید) منتشر شد. در ادامه می‌توانید آن را دریافت نمایید.   پیوست‌ها فایل خبرنامه شماره ۷۶ انجمن (۷ MB) تعداد دانلود‌ها: ۷۸۲

0 comments

خبرنامه شماره ۷۵ انجمن

همکاران و علاقه‌مندان گرامی خبرنامه شماره ۷۵ انجمن جراحان ارتوپدی ایران منتشر شده است. در ادامه می‌توانید فایل خبرنامه را دریافت نمایید.     پیوست‌ها خبرنامه شماره ۷۵ انجمن (۴ MB) تعداد دانلود‌ها: ۱۱۷۴

0 comments

خبرنامه شماره ۷۴ انجمن

همکاران و علاقه‌مندان گرامی خبرنامه شماره ۷۴ انجمن جراحان ارتوپدی ایران منتشر شد. فایل خبرنامه را در ادامه می‌توانید دریافت نمایید.     پیوست‌ها خبرنامه شماره ۷۴ انجمن جراحان ارتوپدی ایران (۴ MB) تعداد دانلود‌ها: ۱۲۶۴

0 comments

خبرنامه شماره ۷۳ انجمن

با سلام و احترام خبرنامه شماره ۷۳ انجمن جراحان ارتوپدی ایران منتشر شد. فایل خبرنامه را در ادامه می‌توانید دریافت نمایید.     پیوست‌ها خبرنامه شماره ۷۳ انجمن (۱۰ MB) تعداد دانلود‌ها: ۵۵۴

0 comments

خبرنامه شماره ۷۱ انجمن

با سلام و احترام خبرنامه ۷۱ام انجمن جراحان ارتوپدی ایران را می‌توانید در ادامه دریافت کنید.   پیوست‌ها مجله شماره ۷۱ انجمن (۴ MB) تعداد دانلود‌ها: ۱۳۲۱

0 comments

خبرنامه شماره ۶۸ انجمن

با سلام و احترام خبرنامه شماره ۶۸ انجمن جراحان ارتوپدی ایران خدمت شما عزیزان ارائه می‌شود. خبرنامه شماره ۶۸ را از اینجا دریافت کنید.     خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران (شماره ۶۸)   ۲ …………………………………………………….. ســرآغاز ۴ ……………………………………………………… نامه‌هــا ۶ ………………………. جلسات ماهانه برگزار شده انجمن ۸ ……………………………………. جلسات […]

0 comments

خبرنامه شماره ۶۷ انجمن

خبرنامه ۶۷ انجمن جراحان ارتوپدی ایران منتشر شد. در ادامه می‌توانید آن را دریافت نمایید. موضوعات این خبرنامه بدین شرح است: ۲ ………………………………………………….. ســرآغاز ۴ …………………………….. گــزارش کاری انجمــن ۶ ………………………………………….. نامه های رسیده ۱۰ ………………………………… جلسات داخلی انجمن ۱۲ …………………………………………….. اخبار شاخه ها ۱۶ ……………………………………. اط عیــه کنگــره ۲۰ […]

0 comments

خبرنامه شماره ۶۶ انجمن

همکاران گرامی با آرزوی سالی خوش، پیشاپیش فرا رسیدن نوروز باستانی و سال جدید را به شما عزیزان تبریک عرض می نماییم. سالی همراه با سلامتی، موفقیت و سعادت را برایتان آرزومندیم. خبرنامه ۶۶ انجمن جراحان ارتوپدی را دریافت نمایید. با احترام هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران     […]

0 comments

خبرنامه شماره ۶۳ انجمن

در ادامه خبرنامه شماره ۶۲ انجمن جراحان ارتوپدی ایران را مشاهده می‌فرمایید.     پیوست‌ها خبرنامه ۶۳ انجمن جراحان ارتوپدی ایران (۳ MB) تعداد دانلود‌ها: ۱۳۷۷

0 comments
خبرنامه ۶۲ انجمن جراحان ارتوپدی ایران

خبرنامه شماره ۶۲ انجمن

خبرنامه شماره ۶۲ انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تیرماه ۱۳۹۵ منتشر شد. مطالب متنوعی در خبرنامه ۶۲ در نظر گرفته شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد.   شناسنامه خبرنامه ۶۲ اعضای هیات مدیره:  دکتر غلامعلی عکاشه (رئیس) دکتر محمد رازی (نایب رئیس) دکتر رضا شهریار کامرانی (دبیر) دکتر محمد تقی قضاوی (عضو) […]

0 comments

خبرنامه شماره ۶۱ انجمن

خبرنامه شماره ۶۱ ارتوپدی را از قسمت پیوست‌ها می‌توانید دریافت کنید. پیوست‌ها فایل خبرنامه ۶۱ ارتوپدی (۳ MB) تعداد دانلود‌ها: ۱۲۱۳

0 comments
خبرنامه شماره ۶۰ ارتوپدی

خبرنامه شماره ۶۰ انجمن

خبرنامه شماره ۶۰ ارتوپدی پیوست‌ها فایل خبرنامه ۶۰ ارتوپدی (۹ MB) تعداد دانلود‌ها: ۱۰۴۳

0 comments
خبرنامه شماره ۵۹ ارتوپدی

خبرنامه شماره ۵۹ انجمن

خبرنامه شماره ۵۹ ارتوپدی پیوست‌ها فایل خبرنامه ۵۹ ارتوپدی (۱۰ MB) تعداد دانلود‌ها: ۲۷۴۳

0 comments
خبرنامه شماره ۵۸ ارتوپدی

خبرنامه شماره ۵۸ انجمن

خبرنامه شماره ۵۸ ارتوپدی پیوست‌ها فایل خبرنامه ۵۸ ارتوپدی (۴ MB) تعداد دانلود‌ها: ۸۳۴

0 comments
خبرنامه شماره ۵۷ ارتوپدی

خبرنامه شماره ۵۷ انجمن

خبرنامه شماره ۵۶ ارتوپدی پیوست‌ها فایل خبرنامه ۵۷ ارتوپدی (۴ MB) تعداد دانلود‌ها: ۱۵۲۵

0 comments
خبرنامه شماره ۵۶ ارتوپدی

خبرنامه شماره ۵۶ انجمن

خبرنامه شماره ۵۶ ارتوپدی   پیوست‌ها فایل خبرنامه ۵۶ ارتوپدی (۸ MB) تعداد دانلود‌ها: ۲۴۰۵

0 comments