خبرنامه شماره ۶۷ انجمن

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

خبرنامه ۶۷ انجمن جراحان ارتوپدی ایران منتشر شد. در ادامه می‌توانید آن را دریافت نمایید. موضوعات این خبرنامه بدین شرح است:

۲ ………………………………………………….. ســرآغاز

۴ …………………………….. گــزارش کاری انجمــن

۶ ………………………………………….. نامه های رسیده

۱۰ ………………………………… جلسات داخلی انجمن

۱۲ …………………………………………….. اخبار شاخه ها

۱۶ ……………………………………. اط عیــه کنگــره

۲۰ …………………………………. کنگره جامعه جراحان

۲۲ …………………………………. کنگــره هــای آتی

۲۴ …………………………………. کنگــره های خارجی

۲۹ …………………………………. نحوه ارســال مقاله

شناسنامه: 

خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران (شماره ۶۷)

ریٔیس دبیر عضو عضو عضو عضو
خزانه دار بازرس
اعضای هیات مدیره
دکتر محمد رازی، دکتر ســید محمدجواد مرتضوی، دکتر غلامعلی عکاشه، دکتر ســید تقی نوربخش، دکتــر مســعود نــوروزی، دکتر عادل ابراهیم پور، دکتر روشــنک مرادی، دکتر فرشید باقری
تحریریه
دکتر غلامعلی عکاشه، دکتر رضا شهریار کامرانی، دکتر روشنک مرادی
همکاران
شبنم کجوری، زهرا محمدی، هانیه خوشدل، الهام توکلی، شهریار راد
عکاس انجمن
احد قندچی
طراحی و گرافیست
الهام محمدی

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان شماره ۹۴، طبقه اول

تلفن: ۸۸۹۸۳۶۰۹(۰۲۱)، ۸۸۹۶۶۵۸۳(۰۲۱)

نمابر: ۸۸۹۸۳۶۱۰ (۰۲۱)

www.iranoa.org

anjoman@iranoa.org

نقل مطالب نشریه تنها با ذکر منبع مجاز است