درباره انجمن ارتوپدی

پیدایش انجمن

تا اوایل دهه چهل جراحی ارتوپدی در ایران مستقل نبود و جراحان عمومی اعمال ارتوپدی را نیز انجام می‌دادند. در اواخر سال ۱۳۴۱ تعداد انگشت شماری متخصص جراحی ارتوپدی در تهران به همت دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده و دکتر مسعود گرد هم آمده و با تشکیل جلسات علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی پایه‌گذاری شد. انجمن به صورت غیررسمی به کار خود ادامه داد و در سال ۱۳۵۲ اولین شماره مجله جراحی ارتوپدی را منتشر کرد. به‌دنبال انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی دکتر قبادی به تلاش برای برپا ماندن آن ادامه داد و پس از مهاجرت ایشان انجمن غیرفعال شد. تلاش برای برپاکردن مجدد از اواسط دهه ۱۳۶۰ توسط دکتر عزیز احمدی و با همت والای وی انجمن قوت گرفت. این پیگیری خستگی‌ناپذیر در ۱۳۷۱ به تائید اساسنامه انجمن از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش ..

درباره انجمن ارتوپدی

فعالیت علمی مستمر انجمن

در انجمن جراحان ارتوپدی ایران فعالیت‌های متعددی به انجام می‌رسد که برگزاری جلسات علمی ماهیانه، برگزاری کنگره سالانه، انتشار مجله علمی پژوهشی و… را شامل می‌شود. در ادامه شرح بیشتری از فعالیت‌های انجمن جراحان ارتوپدی ایران را مشاهده و مطالعه می‌کنید. برگزاری جلسات علمی ماهانه: به‌صورت ژورنال کلاب، میزگرد علمی و سخنرانی و معرفی موارد مشکل ارتوپدی به مدت ۴ ساعت. انجمن‌های علمی رشته‌های تخصصی ارتوپدی دست، اطفال، زانو، ستون‌فقرات و … در این جلسات حضور فعال دارند. کنگره سالانه انجمن: که پانزدهمین دوره آن در آبان‌ماه ۸۶ برگزار می‌شود. برنامه‌های این کنگره آموزش جدیدترین‌های ارتوپدی با سخنرانی دانشمندان ایرانی و خارجی، میزگردهای گوناگون علمی در مباحث رایج و ضروری ارتوپدی ارائه مقالات پژوهشی برگزاری روز تخصصی ..

اعضای هیئت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن ارتوپدی ایران

اعضای اداری انجمن

پرسنل اداری محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران از سال ۱۳۹۱ تاکنون

1391
1393
1396
1392
1394
1397