در اجرای بهتر برنامه‌ها ما را یاری کنید

مهر ۱, ۱۳۹۵

تمام کنگره های علمی معتبر برای اتقای سطح کیفی خود مجبور به رجوع به بازخورد شرکت‎کنندگان هستند. هر انجمن ارتوپدی برای دریافت بازخورد از شرکت کنندگان اقدام به توزیع پرسشنامه‎هایی می‎کرد و همکاران اجرایی تلاش برای جمع‎آوری این اطلاعات می‎کردند. امسال برای تسهیل در امر نظرسنجی و جلب مشارکت بیشتر شرکت‎کنندگان دریافت نظرات همکاران از طریق تلفن همراه خود ایشان انجام می‎شود.

جزئیات شرکت در نظر سنجی در زمان کنگره به اطلاع شما رسانده میشود اما آنچه مهم است شرکت شما در این نظر سنجی‎ها است. کمیته اجرایی کنگره صمیمانه از تک تک شما درخواست دارد تا دادن بازخورد در جهت ارتقای کیفیت کنگره ایشان را یاری نمایید.