در دومین روز کنگره ۲۴ام انجمن چه خواهد گذشت؟

مهر ۵, ۱۳۹۵

در دومین روز کنگره برنامه‌ها و سمپوزیوم‌های مفصلی تدارک دیده شده است که در ادامه به صورت اجمالی به آنها اشاره می‌شود. برنامه کامل‌تر را در انتها می‌توانید دانلود کنید.

همچنین پیشنهاد می‌شود در نظرسنجی مربوط به هر برنامه شرکت کرده و رای خود را در مورد سمپوزیوم‌ها اعلام نمایید.

 

برنامه روز دوم انجمن (سه‌شنبه ۶ مهرماه)

سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۸:۰۰-۹:۳۰
سمپوزیوم هفتم: آسیب های تروماتیک آرنج

سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۹:۳۰-۱۰:۰۰
جلسه ارائه مقالات منتخب

سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
سمپوزیوم هشتم: آنومالیهای اندام تحتانی در کودکان

سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۱۲:۰۰-۱۲:۳۰
جلسه ارائه مقالات منتخب

سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
شکستگی های اطراف زانو

سالن اصلی (تالار رسول اکرم (ص))
۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
سمپوزیوم یازدهم: شکستگی های مچ دست

سالن ۲ (اندیشه)
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
سمپوزیوم دهم: شکستگی های اطراف شانه
۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
سمپوزیوم دوازدهم: تومور