دستورالعمل نحوه اطلاع‌رسانی و تبلیغ اقلام پزشکی، دارویی و موارد مشابه ابلاغ شد

اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

باسمه تعالی

احتراما به پیوست دستور العمل نحوه اطلاع رسانی،تبلیغ و آگهی های دارویی،مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی و امور پزشکی مصوب ٩٣/۲/۲٨ شورایعالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تحت شمول قرار گرفتن تبلیغات امور پزشکی در فضای مجازی د رماده ٣ دستور العمل مذکور حضورتان ارسال می گردد. براساس ماده ۴ دستور العمل مذکور،کلیه صاحبان حرف پزشکی،وابسته پزشکی و غیرپزشکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی،موسسات،شرکتها پس از اخذ پروانه های لازم جهت تبلیغات از طریق موارد مندرج در ماده ٣ ،مکلف به اخذ مجوز تبلیغات از سازمان نظام پزشکی می باشند.در این راستا شاهد تبلیغات امور پزشکی با گسترش سریع در شبکه های اجتماعی مجازی تحت وب می باشیم که بدون هرگونه محدودیت و اخذ مجوز و نظارت های لازم از طریق نشر تبلیغات کاذب و گمراه کننده سلامت جامعه را مورد تهدید قرار داده اند.لذا خواهشمند است دستور فرمائید این بخشنامه به کلیه همکاران ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.امید است با همکاری آن انجمن شاهد سیستمی یکپارچه و جامع

باشیم.

خیابان کارگر شمالی، بالاتر از آلاحمد، خیابان فرشیمقدم)شانزدهم(، پلاک ١١٩ کدپستی: ١۴٣٩٨٣٧٩۵٣ صندوقپستی:١۴٣٩۵/١۵٩٩ تلفن: ٨۴١٣٠ نمابر: ٨٨٣٣١٠٨٣ Email: info@irimc.org Web Address: www.irimc.org