دهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

دهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان‌ماه ۱۳۸۱ برگزار شد.

 

برنامه کنگرهتصاویر کنگره