دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

دومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه سال ۱۳۷۳ در شهر رامسر برگزار شد.

 

برنامه کنگره