دکتر ذبیح اله حسن زاده

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

Zabihollah Hasanzadeh ] M.D.

Surgeon

EDUCATION

Gilan University (G.P) (MD)

Baghiatallah Hospital (Orthopedic)

 

POST GRADUATE TRAINING

POST DOCTORIAL WORK

Germany – Magdeburg University – Fellow ship of Knee & Hip

Arthroplasty  

Endo Clinic curseof primary&Revision Arhroplasty

Achi badam Revision of Knee Arthroplasty

 

PROFESSIONAL APPOINTMENTS

PRIVATE PRACTICE

Sasan – Baghiatallah – Erfan Hospital

MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES

Trauma center of Baghiatallah Hospital

Pota Association

COMMITTEE APPOINTMENTS

Section Editor in two Journal

POST DOCTORIAL CONFERENCES

۲۰۱۰                                                   Sicot                          Low back pain control with BTXA

۲۰۱۲                                                   Effort Berlin            Primary bone graft in fresh long bone FX

PUBLICATIONS

Cilinical Orthosis& Prosthesis in Orthopaedic      ۱۳۹۰                       Jafari Publication

Elizarov technique – Kerman university                                 ۱۳۸۶                       Teymorzadeh publication

Orthopaedic in clinic 1381                                             Tabibi publication

Lengthening & Deformity correction                       ۱۳۹۲                       Golpa publication

Orthopaedic nursing textbook                                                   ۱۳۹۵                       Professional publication

Research step&Guidlies                                                Profession

Evidance based medicine Baghiatallah university               ۱۳۹۳       publication

Sport injury&prevention                                              ۱۳۹۰                       Golpa publication

Articles : Fasial Planteris new management December 2016

RESEARCH PROJECTS

Animal Lab Research 1391 Biomechanics of Tumor cartage window

Progenitor cellsin bone defect in rabbit                                 ۱۳۹۰

Primary Bone Marrow injection fresh long bone FX

Acute passive smoking effect on bone union animal model          ۱۳۹۳

Design & product manufacture                                  sharif university                ۱۳۹۴

PERSONAL DATA

DATE OF BIRTH                              ۰۲ . ۲۲ . ۱۹۶۳

PLACE OF BIRTH                            Chijan . Guilan

LANGUAGES                                  English . Persian

برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

نام و نام خانوادگی نامزد:ذبیح الله حسن زاده     نامزد برای پست: عضویت هیأت مدیره ü

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی    محل فعالیت در حال حاضر: بیمارستان های سامان- بقیه الله- نورافشار

تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار:

انجمن جریان ارتوپدی کشور را در حوزه سیاست های کلی سلامت کشور هدایت و کنترل و رهبری می کند که می بایست رو به جلو ، قوی و با افزایش مشارکت همراه باشد.

نقاط ضعف موجود در انجمن:

ضمن تشکر از زحمات اساتید :

  1. فقدان برنامه بلند مدت و استراتژیک
  2. عدم دادن نقش مؤثر برای اعضاء
  3. درگیری با برنامه های جاری
  4. توجه کمتربه برنامه شهرستان ها و پتانسیل آنها

نقاط قوت موجود در انجمن:

تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن:

فرصت های موجود برای فعالیت های انجمن:

 

۲- تبادل و زمینه سازی فرصت های علمی فلوشیپی و دوره های تکمیلی

فهرست برنامه های پیشنهادی:

 

راهکارهای تحقق برنامه ها و دستیابی به اهداف: