دکتر روشنک مرادی

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

برنامه پیشنهادی جهت پیش برد اهداف انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران
نام و نام خانوادگی نامزد:روشنک مرادی    نامزد برای پست: عضویت هیأت مدیره
آخرین مدرک تحصیلی:      .تخصص ارتوپدی.         محل فعالیت در حال حاضر:     .بیمارستان شرکت نفت
تحلیل کلی از وضعیت انجمن و دورنمای مورد انتظار:
انجمن ارتوپدی یک انجمن علمی است که در زمره قدیمی ترین انجمن های علمی کشور می باشد که از سال ۷۲ فعالانه در عرصه پیشرفت علمی ارتوپدی با تلاش روز افزون اعضای فعال انجمن که بالغ بر ۱۱۳۵ می باشد ، فعالیت می کند. امید است که با تلاش برنامه ریزی شده میزان مشارکت هرچه بیشتر ارتوپدها در انجمن فراهم شود.انجمن در حال حاضر با برگزاری بیش از ۲۳ کنگره سالانه با مهمانان خارجی همراه از اقصی نقاط جهان و همکاری فعالانه در برگزاری و فعالیت های جامعه جراحان ایران از جمله انجمن های علمی فعال و مطرح در سطح کشور است که با داشتن ۸ زیر شاخه و ۸ شاخه استانی تلاش به روزرسانی خود می کند. این انجمن جلسات علمی ماهانه خود را به صورت مستمر برگزار می کند .
همکاری انجمن با سایر انجمن های علمی مرتبط در ایران و دنیا در سال های اخیر پیشرفت کرده است.انجمن در حال حاضر با تشکل های مختلف در راستای فعالیت های آموزشی- پژوهشی و اخلاق فعال است که مورد آخر از جمله الگوهای مثبت انجمن های علمی در کشور است.
نقاط ضعف موجود در انجمن:
در واقع با تلاش و فعالیت هیئت مدیره و اعضای انجمن به نقطه ضعف مشخص نمی توان انگشت گذاشت ولی
۱-    عدم دخالت مؤثر در زمان بندی کورس های و کنگره های ارتوپدی در رشته های وابسته شاید نیازمند فعالیت بیشتری می باشد که لازم است با بازنگری در قوانین وزارت بهداشت در حل آن سعی نمود.
۲-    ارتباطات انجمن با سایرانجمن ها و انجمن های مرتبط سایر کشورها با توجه به شرایط کنونی لازم است که قوی تر شود.
۳-    کارهای پژوهشی لازم است که فعالانه انجام شود.
۴-    در زمینه کمیته اخلاق لازم است با بازنگری وزارت بهداشت و نظام پزشکی اختیارات اجرایی انجمن افزایش یابد مؤثر تر اقدام نماید.
نقاط قوت موجود در انجمن:
۱-    تعداد زیادی از اعضای جامعه ارتوپدی کشور در انجمن به عنوان عضو فعال فعالیت دارد که این تعداد روز به روز افزایش می یابد.
۲-    انجمن ارتباط مؤثری از طریق مجله ، ایمیل و سایت و حتی تلفن با اعضای خود دارد و اخیرا با شرکت در شبکه های اجتماعی این ارتباط افزایش داده است.
۳-    انجمن در زمینه تبادل علم و سخنران فعال است که لازم است بیشتر فعالیت نماید.
۴-    برگزاری مستمر کنگره جامعه سالانه بخش ارتوپدی کنگره جامعه جراحان ، جلسات علمی ماهانه ، شرکت مؤثر در جلسات علمی ماهانه علمی زیر گروه ها ، برگزاری کورس های به روز رسانی و work shop های گوناگون ارتوپدی از نقاط قوت انجمن است.
۵-    پراکندگی جزء استانی و دانشگاهی در انجمن بسیار متنوع است که می تواند باعث پیشرفت فعالیت های انجمن شود.
۶-    فعالیت مؤثر در همگامی با اساتید با تجربه و جوان به جهت پایاپای و هم چنین قدردانی از جامعه فهیم ارتوپدی کشور در قالب جشن بزرگداشت اساتید و جوانان فعال که بسیار مفید است.
۷-    دفتر و بخش اداری فعال و پویا که در تمام ساعات در اختیار اعضای انجمن با جان و دل می باشند . رفتار حرفه ای اعضای دفتر انجمن ارتوپدی مثال زدنی است.
تهدیدات پیش رو در فعالیت انجمن:
۱-    ابتلا به روز مرگی و عدم پویایی از جمله خطرات پیش رو هر انجمن که لازم است که با تلاش از آن جلوگیری می شود.
۲-    انجام کارهای غیر ضروری و در اولویت بعدی ممکن است انرژی انجمن رابه مراکز دیگری سوق دهد.
۳-    عدم دسترسی راحت به وسائل کمکی و تجهیزات ارتوپدی تهدیدی بر پیرفت علم ارتوپدی می باشد
۴-    عدم دخالت موثر جهت ارشاد مشکلات اخلاقی میتواند پاشنه آشیل هر فعالیت علمی باشد
فرصت های موجود برای فعالیت های انجمن:
انجمن با دارا بودن تعداد زیادی عضو فعال که در گردهمائی اساتید با تجربه جوان هستند منبع فعالی از نیروهای خلاق و موثر در اختیار دارد که با توجه به پویایی  علم و به خصوص دانش ارتوپدی در ایران می تواند بسیار موثر در کشور نقش ایفا کند انجمن با توجه به پیشینه و فعالیت های موثر هیئت مدیره های قبلی انجمن قادر است به عنوان یک گروه مقتدر در پیشرفت جامعه علمی عمل نماید.
فهرست برنامه های پیشنهادی:
۱-    فعالیت مستمر در چاپ و تنوع مقالات مجله رسمی انجمن
۲-    فعال کردن مجدد مجله علمی انجمن
۳-    هماهنگی جهت شروع دوره های فلوشیپ و یا آبزرورشیپ جهت اعضاء در ایران و سایر کشورها به جهت traveling fellowship  و پذیرش همین دوره ها از سایر کشورها توسط اساتید ایرانی
۴-    همکاری مؤثر تر در انجمن های علمی وابسته و کنگره های علمی بین المللی
۵-    ثبت اخلاق پزشکی ارتوپدی و تلاش برای نهادینه کردن آن در جامعه ارتوپدی کشور.
۶-    شرکت مؤثر در تأمین و تجهیز و پخش وسائل مورد تأیید ارتوپدی اعم از اطلاعات و وسائل مربوط به آن
۷-    تلاش بیشتر جهت عضو گیری از جامعه ارتوپدی فعال کشور به امید اینکه روزی تمام ارتوپدهای ایرانی عضو انجمن باشند.
۸-    عضو گیری اعضای افتخاری از سایر انجمن ها و سایر کشورها.
راهکارهای تحقق برنامه ها و دستیابی به اهداف:
با توجه به اینکه مهارت شرکت در هیئت مدیره کنونی انجمن را دارم ، امیدوارم با استراد این عضویت و عهده گیری ازتجربیات دوره ی اخیر با توجه به امکانات عضویت در هیئت مدیره سایر انجمن های علمی امکان تحقق پیشنهاد ها را داشته باشیم.