دکتر عادل ابراهیم پور جعفری نژاد

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

دکتر عادل ابراهیم پور جعفری نژاد
متولد ۱/۱/۱۳۳۶   تبریز
دیپلم ریاضی ۱۳۵۴ تبریز
دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ۱۳۶۱
تخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی         ۱۳۶۶
خدمت نظام وظیفه    ۱۳۶۶-۱۳۶۸
عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی  ۱۳۶۸  تا بحال
معاونت اموزشی بیمارستان امام حسین ۱۳۸۸
ریاست بخش ارتوپدی بیمارستان طالقانی از  ۱۳۸۹  تا بحال
عضو انجمن AO  و مسیول سمینارهای شهرستان در همین انجمن متجاوز از ده سال
ریاست انجمن AO در سال۲۰۱۱
عضو هییت مدیره و بازرس انجمن علمی پوتا و مسیول سمینارهای شهرستان ها در این انجمن از سال ۱۳۹۰
دبیر انجمن پوتا از سال ۱۳۹۴
دبیر علمی کنگره دانشگاه علوم پزشکی و چندین کنگره و سمینار در سطح کشوری
چاپ مقاله های علمی در چندین ژورنال معتبر خارجی و داخلی به زبان های فارسی و انگلیسی
ارایه مقاله و سخنرانی بزبان انگلیسی در کنگره و سمینارهای خارج از کشور   دبی ،لهستان، افورت( پراگ)
داوری مقالات علمی در ژورنال های پژوهنده، پژوهش ، TRAUMA MONTHLY ,JOSTrauma
دانشیار ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی