دکتر عزیز احمدی

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

دکتر عزیز احمدی در فروردین ماه سال ۱۳۲۲ در شهر شاهین‌دژ متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود به پایان رسانید و در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تبریز به اخذ دکتری پزشکی نایل گردید. وی به مدت دو سال به عنوان پزشک عمومی در بیمارستان شفایحیاییان مشغول به‌ کار شد. در سال ۱۳۵۱، دوران دستیاری ارتوپدی را در بیمارستان شفا آغاز کرد و در سال ۱۳۵۵ به پایان رسانید.
عزیز احمدی استاد و مشاور دستیاری ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بیمارستان شفایحیاییان است. با تلاش ایشان و همکارانشان، کلینیک جراحی دست و برنامه فلوشیپ آن در بیمارستان شفایحیاییان فعال شد و تا امروز حدود ۱۱ جراح ارتوپد در این مرکز آموزش دیده‌اند. عزیز احمدی عضو هیئت بورد ارتوپدی ایران بوده است.
در سال ۱۳۷۱، با همت و پشتکار وی، انجمن جراحان ارتوپدی ایران پس از حدود دو دهه رخوت، جانی تازه گرفت و تا امروز به عنوان عضو فعال انجمن ارتوپدی، رئیس یا دبیر انجمن ارتوپدی ایران و به دفعات دبیر کنگره سالانه انجمن ارتوپدی ایران برگزیده شده و برنامه‌هایی ارائه کرده‌ است.
وی توانسته است علی‌رغم تمام مشکلات و کارشکنی‌های مرسوم، با همکاری سایر اساتید، انجمن ارتوپدی ایران را به حد قابل قبول برساند. ایشان علاوه بر فعالیت آموزشی مستمر در دانشگاه علوم پزشکی ایران، بنیانگذار انجمن جراحی دست می‌باشد.

دبیر انجمن در دوره اول از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴
دبیر انجمن در دوره دوم از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷
رئیس انجمن در دوره چهارم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲
دبیر علمی انجمن در دوره پنجم از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
نائب رئیس انجمن در دوره ششم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

دبیر کنگره:
اولین تا سومین کنگره بین المللی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴
پنجمین کنگره سال ۱۳۷۶

فهرست سخنرانیها
معرفی دوره بازآموزی – اولین کنگره سال ۱۳۷۲ – تهران
مراحل بافت شناسی تومور ، Staging، و وسعت و متاستاز – اولین کنگره سال ۱۳۷۲ – تهران
درمان جراحی، حدود جراحی، آمپوتاسیون، کرایو و کوتر شیمیائی، ترمیم، آرترودزیس، آلوگرافت، اتوگرافت (عروقی یا بدون عروق) – اولین کنگره سال ۱۳۷۲ – تهران
ساختن شست دست – ششمین کنگره سال ۱۳۷۷ – تهران
بی ثباتی چند جهتی شانه – ششمین کنگره سال ۱۳۷۷ – تهران
پیگیری دراز مدت درمان سودآرترودزیس تی بیا با روش ÷یوند استخوان با عروق( مقاله) – هفتمین کنگره سال ۱۳۷۸ – تهران
بررسی مراقبت ها ی بعد از عمل (پیگیری) شکستگی های اندام تحتانی در یک بیمارستان دانشگاهی (مقاله) – هشتمین کنگره سال ۱۳۷۹ – تهران
کاربرد گرافت استخوانی عروقی ضایعات مچ دست- دهمین کنگره سال ۱۳۸۱ – تهران
بررسی نتایج رادیوگرافی طولانی مدت بیماران دررفتگی لگن که با روش استئوتومی سالتر عمل شده اند – یازدهمین کنگره سال ۱۳۸۲ – تهران
بازسازی شست- پانزدهمین کنگره سال ۱۳۸۶ – تهران
روش برخورد با تومور ژیانت سل – پانزدهمین کنگره سال ۱۳۸۶ – تهران
درمان نقص استخوانی استابولوم – شانزدهمین کنگره سال ۱۳۸۷ – تهران
استئوآرتریت قائده انگشت شست – شانزدهمین کنگره سال ۱۳۸۷ – تهران
بازسازی شست در ناهنجاری های مادرزادی – شانزدهمین کنگره سال ۱۳۸۷ – تهران
Tennis Elbow  هفدهمین کنگره سال ۱۳۸۸ – تهران
اختلالات مادرزادی طولی در ساعد – هجدهمین کنگره سال ۱۳۸۹ – تهران
مشکلات قضاوت در پرونده های نظام پزشکی – هجدهمین کنگره سال ۱۳۸۹ – تهران
تاریخچه اپیدمیولوژی – بیستمین کنگره سال ۱۳۹۱ – تهران
Redial Club hand – بازآموزی مدون میان دوره سال ۱۳۸۷ –تبریز
پلی اتیلن – سمپوزیوم بازآموزی میان دوره ای سال ۱۳۸۶ – تبریز
رویکرد جراحی – سمپوزیوم بازآموزی میان دوره ای سال ۱۳۸۶ – تبریز
شکستگی دیستال رادیوس – سمپوزیوم یک روزه اندام فوقانی سال ۱۳۸۴-تبریز
Chairman Report – برنامه مدون یکروزه بیماری های پرتز سال ۱۳۸۵- تبریز
Varus  – برنامه مدون یکروزه بیماری های پرتز سال ۱۳۸۵- تبریز
بدجوش خوردگی انتهای تحتانی رادیوس و درمان – برنامه مدون یکروزه اختلالات جوش نخوردن سال ۱۳۸۴ تبریز
پیشگفتار در THA – کنگره بازآموزی مدون آرتروپلاستی هیپ، انو و شانه سال ۱۳۸۶ – اصفهان
تحویل در ساخت پلی اتیلن – کنگره بازآموزی مدون آرتروپلاستی هیپ، انو و شانه سال ۱۳۸۶ – اصفهان
When do I need stem and extensions or offset stem in my revision. How do I  – decide on femoral block or tibial block. How many can I use? – برنامه مدون یکروزه سال۱۳۸۹ -شیراز
پیشگفتار در آرتروپلاستی هیپ- برنامه باز آموزی مدون (سمینار هیپ ) سال ۱۳۸۵ – اهواز
UHMWP و کراس لینک پولی (تحول در ساختن پولی اتیلن) – برنامه باز آموزی مدون (سمینار هیپ ) سال ۱۳۸۵-اهواز
پیشگفتار در آرتروپلاستی هیپ- برنامه باز آموزی مدون (سمینار هیپ ) سال ۱۳۸۵ –مشهد
UHMWP و کراس لینک پولی (تحول در ساختن پولی اتیلن) – برنامه باز آموزی مدون (سمینار هیپ ) سال ۱۳۸۵-مشهد
مبانی و کریتریاهای عفونت اطراف پروتز-همایش و آموزش مداوم ارتوپدی ستون فقرات، لگن وهیپ سال ۱۳۹۱ – مشهد
شکستگی های خاص در بچه ها – کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی سال ۱۳۹۱ – تهران