دکتر مجید عیوض ضیایی

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

مجید عیوض ضیائی در سال ۱۳۲۵ در تبریز متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در این شهر، در سال ۱۳۵۱ موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه تبریز گردید.

در سال ۱۳۵۳، بعد از انجام خدمت سربازی، در امتحان ورودی دستیاری ارتوپدی مرکز توان‌بخشی شفایحیاییان پذیرفته شد. در سال ۱۳۵۷، با گذراندن آزمون بورد، درجه تخصص ارتوپدی را دریافت کرد. وی عضو پیوسته انجمن ارتوپدی ایران و عضو کالج بین‌المللی جراحان ارتوپد می‌باشد.

در سال ۱۳۵۸، به عنوان متخصص ارتوپد در سیستم تربیت و آموزش دستیاری بیمارستان شفا وارد گردید و به دنبال تحولات دانشگاه علوم پزشکی ایران، به عنوان عضو هیئت علمی پذیرفته شد و از سال ۱۳۶۵ به بعد، کلینیک جراحی شانه را در بیمارستان شفا راه‌اندازی کرد. وی عضو پیوسته انجمن ارتوپدی ایران و عضو کالج بین المللی جراحان ارتوپد می باشد.

فهرست مقالات

ـ «بالا‌رفتن فشار خون به‌دنبال جراحی اصلاحی ناهنجاری مادرزادی کلاب‌فوت شدید»، مجله جراحان ارتوپدی (استخوان و مفاصل)، آمریکا، ۱۹۹۰٫

ـ «درمان شکستگی‌های پروگزیمال بازو»، دوره منطقه‌ای انجمن بین‌المللی AO برای خاورمیانه و آسیای مرکزی، ۱۳۸۰٫

ـ «معرفی یک مورد نادر شکستگی دررفتگی دو قطعه‌ای غیرقابل جااندازی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۰٫

ـ گزارش اولیه ارائه شده «همی‌آرتروپلاستی شانه»، در کنگره بین‌المللی آرتروپلاستی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۰٫

ـ «عمل بانکارت با پیچ آنکور سوراخ‌دار»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۱٫

ـ «معرفی دو مورد سل مفصل شانه با تظاهرات بالینی متفاوت»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ـ «آرتروز اسکاپولوتوراسیک در ناپایداری اسکاپولا در بیماری دیستروفی فاشیواسکاپولو»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۲٫

ـ «بالی شدن ارادی اسکاپولا (معرفی موارد نادر)»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۳٫

ـ «آرتروزیس مفصل هیپ»، مجله انجمن جراحان ارتوپدی ایران، ۱۳۸۳٫

ـ «ارزیابی فاصله AHI به‌عنوان تشخیص پارگی تاندون»، مجله جراحان ارتوپدی ایران، ۱۳۸۳٫

فهرست سخنرانی‌ها

ـ ارائه سخنرانی‌های متعدد از جمله: ناپایداری شانه؛ روتیتورکاف آرتروپاتی؛ بهترین درمان ضایعات حاد تاندون، روتیتورکاف؛ شانه منجمد ایدیوپاتیک؛ عوارض جراحی روئیتورکاف؛ عوارض عمل بریسیو در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران.

ـ «ضایعات اکتسابی مفصل شانه به عنوان عارضه‌ای از پاراپلژی»، انجمن جراحان ارتوپدی ایران، ۱۳۷۱٫

ـ «استئوتومی‌عمودی اسکاپولا برای درمان ناهنجاری اشپرینگل»، کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، ۱۳۷۱٫

فهرست کتاب‌ها

ـ «آسیب‌های شانه و اصول درمان آن»، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۸٫

– «نگاهی به تاریخ ارتوپدی ایران»