دکتر محمدحسین ابراهیم زاده

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

 

  1. استاد تمام گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  2. فلوشیپ جراحی طب ورزشی و آرتروسکوپی شانه و زانو در بیمارستان ماسوچوست دانشگاه هاروارد آمریکا با Dr. Sliliski, Dr. Zarins, Dr. Warner, Dr. Jupiter در سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۵
  3. فلوشیپ جراحی شانه در کلینیک جنرال Annecy فرانسه با Dr. Lurent Lafosse, Dr. Bruno …. در سال ۲۰۰۷
  4. سردبیر مجله بین المللی Archives of Bone and Joint Surgery
  5. رئیس مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  6. عضو هیئت ممتحنه بورد و رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان قائم مشهد
  7. انتشار ۱۲۰ مقاله علمی تحقیقاتی (شامل ۸۰ مقاله با ایندکس ISI و PubMed)