دکتر مسعود شایسته آذر

دکتر مسعود شایسته آذر

متولد ۷/۷/۱۳۳۹

پزشکی عمومی: دانشگاه جندی شاپور ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵

ارتوپدی: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۸-۱۳۷۲

دوره جراحی هیپ:دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۴

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال ۱۳۷۲ تا کنون

دارای درجه علمی دانشیاری و ریاست مرکز تحقیقات ارتوپدی علوم پزشکی مازندران

 

اینجانب عقیده دارم:

  • همچنان که حق بیمار است وی و همراهان وی در آرامش امور درمانی خود را انجام دهند حق پزشک هم هست که همین آرامش در زندگی شغلی و اجتماعی وی وجود داشته باشد.
  • اصلاح کدهای ارتوپدی در کتاب تعرفه باید انجام شود.
  • تفهیم بیمه ها برای اجرای صحیح کتاب تعرفه و جلوگیری از کسورات غیر عادلانه
  • در تمامی مراکز دولتی و خصوصی هرگاه از هر شرکت بیمه ای یا وجه آزادی دریافت گردید باید بلافاصله حق پزشکان جدا گشته و به نامبردگان پرداخت گردد. اصولا بیمارستان ها اجازه استفاده از سهم پزشکان را برای امور بیمارستانی نداشته ، مگر از پزشکان مربوطه اجازه گرفته باشند.
  • در مراکز دولتی که امروزه بصورت بنگاه های اقتصادی عمل می کنند همان گونه که سود حاصله را تقسیم می نمایند باید در صورت بروز ضرر و زیان، به همان نسبت تقسیم شود والا امروزه تا ۶۵ % در آمد حاصله از کارکرد پزشکان متعلق به بیمارستان است ولی در صورت بروز خسارت تمامی آن توسط پزشک معالج پرداخت می شود که غیر عادلانه است.

 

اطلاعات بیشتر:

 

پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید