دکتر مسعود شایسته آذر

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

دکتر مسعود شایسته آذر

متولد ۷/۷/۱۳۳۹

پزشکی عمومی: دانشگاه جندی شاپور ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵

ارتوپدی: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۸-۱۳۷۲

دوره جراحی هیپ:دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۴

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال ۱۳۷۲ تا کنون

دارای درجه علمی دانشیاری و ریاست مرکز تحقیقات ارتوپدی علوم پزشکی مازندران

 

اینجانب عقیده دارم:

 

اطلاعات بیشتر: