دکتر مسعود نوروزی

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

Masoud Norouzi, M.D.
Orthopedic surgeon, fellowship in Hip surgery
EDUCATION
۱۹۶۸ -۱۹۷۵    Tabriz medical university, Tabriz, Azarbayjan province        Degree : medical doctor
POST GRADUATE TRAINING
۱۹۷۵-۱۹۷۹    Tehran medical university, Tehran Orthopedic surgeon
۱۹۸۰-۱۹۸۱    Rolly Bristow Orthopedic hospital, London, UK
Hip fellowship
۱۹۸۸-۱۹۸۹    Katharinen hospital, Germany
AO fellowship. Hip surgery fellowship
POST DOCTORIAL WORK
۱۹۸۲-۲۰۰۸    Haft-tir hospital , Iran medical university, Tehran
Assistant Professor
۲۰۰۸-۲۰۱۲    Rasoul hospital. Iran medical university , Tehran
Associate Professor
PROFESSIONAL APPOINTMENTS
Start Date – End Date    NAME OF INSTITUTION (FACULTY), City, Province or State
(Month/Year)    Title, Area of Specialty
Start Date – End Date    NAME OF INSTITUTION (FACULTY), City, Province or State
(Month/Year)        Title, Area of Specialty
PRIVATE PRACTICE
۱۹۹۰ to 2000    Iranmehr hospital. Tehran
۲۰۰۰ – now    Kasra hospital. Tehran
MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES
Date                 Editor of chief, Persian journal of clinical orthopedics
Date                 NAME OF SOCIETY
COMMITTEE APPOINTMENTS
Start/End Date    AAOA, Iranian chapter
President
Start/Date    POTA (Persian trauma association)
Executive member
EFFORT/  Scientific committee member
POST DOCTORIAL CONFERENCES
I was as speaker, and gave presentations in many conferences mostly held in Iran, in the field of trauma, hip and pelvic surgery, Arthroplasty and Joint replacement & complicated hip surgery,
from 1981 till now.
PUBLICATIONS
۱٫    Treatment of Nonunion of Femoral Neck Fracture by Valgus Osteotomy in 33 Cases
Norouzi M, Alami-harandi B, Naderi MN; Eur J Trauma Emerg Surg 2009
۲٫    Femoral neck fracture in children, a follow-up study of 19 cases
Norouzi M, NaderiMN; Eur J Trauma Emerg Surg 2008
۳٫    Surgical treatment of humeral shaft fractures by interlocking nailing
(Feyz , journal of kashan university , volume 8,no 32   winter 2005)
RESEARCH PROJECTS
I focused and researched in different and complicated aspects of hip surgery, and Joint replacement.
PERSONAL DATA
DATE OF BIRTH: 1949/ PLACE OF BIRTH Babolsar /LANGUAGES /Persian, English

 

۱-    انجمن ارتوپدی با همکاری اساتید با تجربه و اساتید جوان دانشگاهی سعی در به روز رسانی اطلاعات همکاران دارد در این راستا با اجرای کنگره های بین المللی سالانه کنگره علمی جامعه جراحان و کنفرانس های علمی ماهانه و همیاری با بخش های فوق تخصصی و تاسیس انجمنی استانی موفق عمل کرده است.
این انجمن در راستای دعوت از اساتید خارجی و فرستادن اساتید ایرانی به کنگره های بین المللی هم عملکرد مناسی دارد به نظر می رسد که در آینده این فعالیت ها بیشتر انجام شود.
۲-    ضعف
انجمن هنوز نتوانسته است تمام و یا اکثریت نزدیک به تمام همکاران ارتوپد را به عضویت خود درآورد و لازم است همانگونه که در تشکیل و برگزاری کنفرانس ها فعال است هماهنگی بین  آنها را انجمن علمی ارتوپدی به عنوان انجمن علمی مادر انجام دهد. در راستای ورود و استاندارد کردن تجهیزات ارتوپدی انجمن لازم است نقش فعال تری داشته باشد.
۳-    قوت
انجمن همکاری مناسبی با اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و استان های گوناگون کشور دارد و ارتباط موثری با اعضا فعال خود از طریق کگره سالانه و برگزاری تعداد قابل قبولی کورس و کنگره علمی داخلی و یا با کمک استاید خارجی برگزار می کند انجمن ماهانه به صورت کاملا مرتب کنفرانس علمی خود را برگزار می نماید
۴-    تهدسدات
انجمن لازم است در به روز رسانی خود دقت کافی کند از اسانید جوان در کنار اساتید با تجریه کمک بگیر و تعامل با وزارتخانه و نطام پزشکی را بیشتر نماید انجمن لازم است بتواند قدرت اجرای بیشتری در اجرا ی کمیته اخلاق و قدرت احرایی جهت هماهنگی گروه های وابسته و نزدیک پیدا کند
۵-    فرصت ها
انجمن با دارا بودن جامعغه فعال . پویای ارتوپید و با سابقه مثبت کاری می تواند در طمینه فعالیت های علمی ارتوپدی کشور فعال و نوثر باشد.
۶-    فهرست :
انجمن  می تواند در راستای ۱:
۱- همکاری با سایر انجمن های علمی به صورت روز افزون ۲- تلاش برای جلب عضو بیشتر و  اعضا جدید ورود ۳- فعال شدن عالیت آموزشی ئو پژوهشی ۴- همکاری بشتر با هیئت های علمی و دانشگاه ۵- تعامل روز افزون با نظام پزشکی و وزارت بهداشت
اقدام نماید
۷-    راه کارها
با توجه به سابقه عضوبت من در هیئتم دیره انجمن و عضویت در هیئت علمی دانشگاه و عضویت در جامعه بین المللی و به عنوان یکی از جراحان ارتوپدی کشور می توانم با تکیه بر این تجربه ها جهت پیشبرد راهکارهای پیشنهادی خودم مفید باشم