روز پزشک گرامی باد

شهریور ۱, ۱۳۹۶

انجمن جراحان ارتوپدی ایران روز پزشک را به جامعه محترم پزشکان تبریک میگوید.