سخنرانی افتتاحیه “آقای دکتر محمد رازی” ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران در بیست و هشتمین کنگره انجمن

آذر ۲۶, ۱۳۹۹

همکاران گرامی

در ادامه سخنرانی افتتاحیه “آقای دکتر محمد رازی” ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران به مناسبت آغاز بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران را مشاهده می‌فرمایید.