سمینار شاخه آذربایجان

تیر ۲۲, ۱۳۹۵

سمینار انجمن جراحان ارتوپدی شمالغرب کشور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تاریخ ۲۲ / ۴/ ۹۵ لغایت ۲۵ / ۴/ ۹۵ در شهر تبریز، مرکز همایش های پشمینه برگزار می گردد.

موضوع دو روز اول مربوط به ارتوپدی عمومی، روز سوم مربوط به مشکلات مفصل ران خواهد بود، و روز چهارم مربوط به مشکلات شانه خواهد بود.

همکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۴۱۱۳۰۰۰۸ جناب آقای دکتر زنجانی تماس حاصل فرمایید.

 

برنامه کنگره