سمینار شاخه مازندران – مرداد ۱۳۹۷

مرداد ۲۶, ۱۳۹۷

احتراما به استحضار می رساند در تاریخ ۱۸/۵/۹۷ انجمن جراحان ارتوپدی شاخه مازندران با همکاری انجمن جراحان هیپ دومین کنگره عوارض جراحی هیپ را با ۴.۵ امتیاز بازآموزی را در مجموعه میزبان بابلسر  برگزار نمود. پنل اول با مدیریت دکتر گوران سوادکوهی و پنل دوم دکتر نوروزی برگزارشد، برنامه در غالب معرفی بیمار و بحث و گفتگو در مورد اجرای بهترین شیوه های درمانی جهت بهبود و بازگشت بیمار به شرایط عادی زندگی ساعت ۸ صبح شروع ساعت ۱۴ به اتمام رسید.

برنامه به صورت سخنرانی و معرفی بیمار مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. تعداد شرکت کنندگان حدود ۷۰ نفر و گروه های شرکت کننده: متخصصین ارتوپدی و دستیاران ارتوپدی بودند و در نهایت سمینار با صرف ناهار به اتمام رسید.

 

دکتر مسعود شایسته آذر

رئیس انجمن جراحان شاخه مازندران

 

 

تصاویر این سمینار را مشاهده می‌فرمایید: