سمینار طب سالمندی | ۱۷ الی ۱۹ مهرماه

مهر ۲۳, ۱۳۹۸

همزمان با روز جهانی سالمندان سمینار طب سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. جدول امتیازات این سمینار را نیز در ادامه مشاهده می‌فرمایید.