سمینار یکروزه ۱۱ اسفند با عنوان شکستگی‌های تنه هومروس

اسفند ۷, ۱۴۰۱

سمینار یکروزه 11 اسفند با عنوان “شکستگی های تنه هومروس, دیدگاه ها و گرایش های جدید درمانی”

ساعت 10صبح

در محل انجمن

به صورت حضوری برگزار می گردد. با امتیاز بازآموزی، لطفا برای دریافت امتیاز ازطریق آدرس www.ircme.ir ثبت نام اولیه را انجمن دهید.
کد برنامه : 194074
۲-جهت ثبت نام مبلغ 1.000.000 ریال به شماره کارت 7015-0005-6370-5894 بانک رفاه به نام انجمن جراحان ارتوپدی ایران واریز و
تصویر فیش را به شماره 09330809032 ارسال فرمایید.