سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران

آذر ۲۹, ۱۳۹۵

سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اصفهان برگزار خواهد شد.

 

 

سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران در اصفهان

سومین کنگره‌ی منطقه‌ای انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اصفهان برگزار خواهد شد.