سومین کنگره بیماری‌های نوروموسکولار و الکترودیاگنوز

آذر ۲, ۱۳۹۵

برگزارکننده: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
زمان برگزاری: ۲۵ الی ۲۶ آذر ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان شریعتی

http://www.iranneurology.com/