سیزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

سیزدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۴ برگزار شد.

 

برنامه کنگره