ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان‌ماه سال ۱۳۷۷ برگزار شد.

 

برنامه کنگره