صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ ۳۱ تیرماه ۹۵

مرداد ۴, ۱۳۹۵

صورتجلسه کمیته انتخابات مورخ ۳۱/۴/۹۵

اعضای حاضر: 
آقایان دکتر فرشید باقری، دکتر رضا شهریار کامرانی، دکتر علی اکبر اسماعیلی جاه، دکتر سهیل مهدیپور، دکتر احمد هاشمیان در ابتدای جلسه اعضا مراتب تاسف و همدردی خود را بابت مصیبت وارده به استاد گرانقدر و عضو کمیته انتخابات انجمن ارتوپدی جناب آقای دکتر شاه حسینی ابراز نمودند. برای ایشان صبر و برای خواهر متوفی ایشان علو درجات مسئلت داشتند.

اسامی ۱۹ نفر از افرادی که تا بحال برای کاندیداتوری ابراز تمایل نمودند قرائت شد (لیست پیوست). با توجه به شناختی که کمیته از این افراد داشت با شرکت آنها در انتخابات موافقت کردند مشروط بر آنکه مدارک ایشان تا پایان هفته منتهی به ۸ مرداد ۹۵ تکمیل شود. با توجه به آنکه مدارک هیچ یک از افراد هنوز دریافت نشده بود کمیته موافقت نمود این یک هفته فرصت برای سایر متقاضیان نیز تمدید گردد. واضح است که در صورت دریافت تقاضاهای جدید، این تقاضاها باید در کمیته بررسی و تایید شود.

نحوه و ترتیب تبلیغات کاندیداها (رزومه و برنامه کاری) از طریق مدیاهای در دسترس انجمن به ترتیب الفبا انجام شود. در مورد برنامه کاری کمیته موظف است مطالبی که در حوزه وظایف یک عضو هیئت مدیره نیست را حذف و تعدیل نماید. در ضمن در تمام موارد در انتهای مطالب اضافه شود که کلیه مطالب ارائه شده در این برنامه، برنامه پیشنهادی فرد کاندیدا میباشد و درستی و اشتباه آن و نیز پاسخ به شائبه های احتمالی آن بر عهده خود کاندیدا میباشد. ضمن آنکه در متن برنامه
باید شأن یک عضو انجمن جراحان ارتوپدی لحاظ گردیده باشد.

رونوشت:
کلیه مدیران محترم گروه های ارتوپدی کشور، و روسای کلیه شاخه های استانی انجمن و روسای کلیه شاخه های تخصصی انجمن