عضویت در سایت انجمن ارتوپدی ایران به دو صورت عادی و ویژه امکان پذیر است. در ادامه نحوه عضویت خود را مشخص کرده و فرم را پر کنید.

عضویت کاربران عمومیعضویت ویژه ارتوپدها

اگر کاربر عمومی هستید، از این فرم برای عضویت استفاده کنید.

[ultimatemember form_id=702]

اگر ارتوپد هستید، از این فرم برای عضویت استفاده کنید.

[ultimatemember form_id=1507]