فراخوان انتخابات ۱۴۰۱ انجمن

همکاران گرامی

در ادامه اسناد و مدارک انتخابات آتی انجمن که در مهرماه برگزار خواهد شد را مشاهده می‌فرمایید.

 

پیوست‌ها

دیدگاهتان را بنویسید