فرم درخواست کاندیداتوری | مهلت ارسال تا ۲۸ شهریورماه

مرداد ۶, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

فرم درخواست کاندیداتوری به همراه بیوگرافی متقاضیان ثبت نام هیئت مدیره و بازرسین انجمن ارسال شده است. لطفا در صورت تمایل به کاندیداتوری آنها را پر نموده و برای انجمن جراحان ارتوپدی ایران ارسال نمایید. مهلت ارسال درخواست تا ۲۸ شهریور تمدید شده است.