لیست مدعوین به وبینار بیست و نهمین کنگره انجمن ارتوپدی

مهر ۲۷, ۱۴۰۰

همکاران گرامی

در ادامه لیست مدعوین بیست و نهمین کنگره انجمن ارتوپدی را مشاهده می‌فرمایید.

بیست و نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ آبان و ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه طی دو هفته برگزار می‌گردد.