لیست کارگاه های آموزشی در کنگره ۲۴ام

شهریور ۲۴, ۱۳۹۵

همکاران گرامی بهتر است با برنامه های جنبی کنگره بیست و چهارم آشنا شوید.
این برنامه ها شامل کارگاه های آموزشی زیر میباشد.