لیست کاندیداتوری ۱۳۹۵

شهریور ۲۸, ۱۳۹۵

همکاران گرامی

اگر چه تصمیم نهایی برای نحوه انتخابات به صورت سنتی اتخاذ گردیده است اما لازم است یادآوری نماییم که سایر شرایط انتخابات میبایست بر اساس مفاد آئین نامه انجمن های علمی باشد. طی تماس و استعلام از وزارتخانه شرایط انتخابات بر اساس آئین نامه جدید انتخابات است که قبلا خدمتتان معرفی شده و در سایت انجمن موجود است. استمهال وزارتخانه برای انجام الکترونیک انتخابات صرفا منحصر به روش رای دادن است.

همانطور که پیشتر به اطلاع رسانده شد در مجمع عمومی انجمن ارتوپدی که در روز پنجشنبه ۸ مهر ماه آتی برگزار میشود، انتخابات هیئت مدیره انجمن ارتوپدی نیز برگزار خواهد شد. اگر چه انتخابات به صورت دستی و در زمان کنگره خواهد بود اما مناسب است با کاندیداهای هیئت مدیره آشنا شوید. هیئت مدیره انجمن ارتوپدی امیدوار است کلیه کاندیداها از همینک فعالیت های انتخاباتی خود را شروع کنند و انتخاباتی با نشاط را بوجود آورند. هیئت مدیره معتقد است فعالیت انتخاباتی جزوی از وظایف کاندیداها است و لازم است کاندیداها خود را و نیز اهداف خود را به همکاران معرفی نمایند. افرادی که برای این مهم خود را آماده کرده اند به ترتیب الفبا به شرح پیوست هستند:

 

لیست کاندیداتوری انجمن در ۲۴امین کنگره