متن نامه ریاست محترم انجمن، دکتر غلامعلی عکاشه

مرداد ۶, ۱۳۹۵

متن نامه ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران، دکتر غلامعلی عکاشه را در ادامه می‌خوانید.

 

دوستان عزیزم

همکاران بزرگوارم

با احترام، در تمام مدتی که در خدمت شما بودم جز قصد خدمتگزاری نیتی نداشته ام و تمام سعی ام بر دفاع مشروع از حقوق شهروندان، بیماران و سپس جامعه پزشکی و اعضاء انجمن بوده و انشااله به عنوان یک عضو ساده درآینده نیز چنین خواهم بود.

«حرکت» نظر شخصی اینجانب این است که برای جنبش در یک حرکت اجتماعی احتیاج به یک است و شاید اولین حرکت استفاده از عناصر پویا، توانا، سازنده، جوان باشد که بدون چشم داشت برای مقام یا پرشی یا سوء استفاده از مقام؛ برای تصویب آنچه نباید بشود، انجمن را یاری و هدایت کنند.

از آنجائیکه حضور اینجانب ممکن است رادعی بر این مهم باشد از کاندیداتوری در هیئت مدیره صرفنظر کرده و شما را به خدا می سپارم. خواهشم این است که در انتخاب خویش دقت نموده که نشوند و یا خدای ناخواسته از رأی شما سکوی پرشی « وکیل الدوله » کسانی با عنوان نماینده شما بسازند.
من خدمتگذار جامعه «نظام» پزشکی و همه همکاران خوب و مهربان هستم.

اگر این مدت نتوانستم تمام خواست های شما را مطرح و یا به مرحله عمل برسانم خاضعانه عذرخواهی می‌کنم.

قربانتان

غلامعلی عکاشه