جهت مشاهده شماره‌های مجله، اینجا کلیک کنید.

این مجله به آدرس اینترنتی www.ijos.ir، فصلنامه رسمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران است و متعلق به جامعه ارتوپدی ایران و انعکاس دهنده دانش، تجربه و فعالیت‌های پژوهشی متخصصین ارتوپدی کشور است.

این مجله علمی، که صاحب امتیاز آن انجمن جراحان ارتوپدی است، با کسب امتیاز علمی-پژوهشی، بصورت کامل دو زبانه (فارسی و انگلیسی) به چاپ می‌رسد.

این فصلنامه به انتشار مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش کوتاه، مورد‌نگاری و نامه به سردبیر در زمینه ارتوپدی می‌پردازد و نتایج پژوهش های متخصصان جراحی ارتوپدی را منتشر می‌نماید. هدف از انتشار این مجله آشنایی محققان و پزشکان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در زمینه جراحی ارتوپدی و فراهم کردن بستری برای بهتر پژوهش کردن و بهتر نوشتن  است.

 مقالات دریافت شده پس از غربالگری اولیه در دفتر مجله مورد داوری دوسو کور قرار گرفته و پس از بررسی مجدد در هیئت تحریریه در صورت قبولی به چاپ خواهند رسید. مقالات پذیرفته شده بر اساس کیفیت علمی و تطابق با اهداف مجله گزینش خواهند شد. 

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران دارای امتیـاز علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علـوم پزشکی کشور، وابسته به معاونت پژوهشی وزارت بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشکی  به شماره شاپا: چاپی 2967-1735،  الکترونیکی 2975-1735 بوده و آماده پذیرش مقالات به هر دو زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد.

مجله-جراحی-استخوان-و-مفاصل-ایران-انجمن-ارتوپدی

این مجله در مراکز بین‌المللی زیر نمایه می‌شود: