مجمع عمومی انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی ایران

آبان ۲۹, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

مجمع عمومی فوق العاده انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ – ساعت ۹ الی ۱۰ صبح – سالن کنفرانس دفتر انجمن جراحان ارتوپدی ایران برگزار خواهد شد.