مصاحبه دکتر محمد رازی ریس انجمن جراحان ارتوپدی زانو

خرداد ۹, ۱۳۹۵

ارتوپدها از سیستم حاکم بر وزارت بهداشت ناراضی هستند!
محمد رازی، رئیس انجمن جراحی زانو و آرتروسکوپی ایران، درخصوص تعرفه‌های پزشکی دیدگاه خاصی دارد. وی می‌گوید: « به طورکلی در رابطه با تعرفه تمام رشته‌های پزشکی از اوایل انقلاب هیچ‌گونه نظر حکومتی مثبتی نبوده است. تعرفه‌های پزشکی پایین است. مانند بسیاری از کشورهایی که از سیستم اداری سوسیالیستی تبعیت می‌کنند. متاسفانه در کشور ما بخش پزشکی به صورت سوسیالیستی نگریسته و سایر قسمت‌ها بازار آزاد شد.

البته قشر کارمند از نظر حقوق و تناسب تورم با درآمد و دریافتی همانند پزشکان بودند. از نظر اخلاقی و اینکه در جامعه فساد و زیرمیزی نباشد، باید تمام جامعه یک‌دست باشند. اگر بنابر سوسیالیستی بودن است، همه باشند، اگر بازار آزاد است، همه باشند. سیستم بازار آزاد پزشکی مدنظر است. دولت موظف است، در بیمارستان‌های دولتی درمان مردم را پاسخ دهد.

در بیمارستان‌های خصوصی عرضه و تقاضا، حذاقت پزشک، سختی کار و انتخاب بیمار برای پزشک و بیمارستان وجود دارد. دولت نباید در هزینه‌های درمان بیمارستان خصوصی خود را وارد کند.» وی می‌گوید: «بیمه‌ها باید پشتیبان بیمار باشند. نه اینکه بار درمان را گردن جامعه پزشکی بیندازیم. این کار درستی نیست و در ۳۵ سال گذشته مورد غفلت بوده است. وقتی که دولت جدید برسرکار آمد، گفتند ما پکیج مالی محدودی داریم. اما این مبلغ باید برای کل جامعه پزشکی، دارو ، درمان و تجهیزات صرف شود.» وی با بیان اینکه ارتوپدی یک رشته مردانه است، می‌گوید: « ارتوپدها به دنبال این نیستند که کرسی وزارت بهداشت را بگیرند و لابی‌گری کنند و با سیاست‌بازی تعرفه را بالا ببرند. رشته‎هایی که در این ۳۵ سال از رانت دولتی استفاده خوبی کردند، در این قسمت هم تعرفه خود را بالا بردند. ارتوپدی که از نظر جسمی خاص بوده و مسئولیت و طول درمان و حساسیت‌های خاص خود را دارد، مورد غفلت واقع شده است. ارتوپدها از تعرفه‌ها و سیستم حاکم بر وزارت بهداشت ناراضی هستند.»