میهمانان ویژه بیست و هفتمین کنگره انجمن

شهریور ۱۶, ۱۳۹۸

همکاران گرامی،

میهمانان ویژه کنگره بیست و هفتمین کنگره انجمن را در ادامه مشاهده می‌فرمایید. امید است این کنگره با حضور گرم شما هرچه پربارتر و مفیدتر برگزار شود.