نامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران خطاب به دکتر حسن روحانی در خصوص تعرفه‌های ۹۹

نامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران خطاب به دکتر حسن روحانی (ریاست جمهوری) در خصوص تعرفه‌های سال ۹۹ بخش خصوصی خدمات تشخیصی و درمانی.

دیدگاهتان را بنویسید