نامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران خطاب به دکتر حسن روحانی در خصوص تعرفه‌های ۹۹

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹

نامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران خطاب به دکتر حسن روحانی (ریاست جمهوری) در خصوص تعرفه‌های سال ۹۹ بخش خصوصی خدمات تشخیصی و درمانی.