نامه جناب آقای دکتر محمد رازی خطاب به جناب آقای دکتر رئیس زاده

اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱

جناب آقای دکتر رئیس زاده

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور

 

باسلام

احتراما همانگونه که استحضار دارید، جامعه شریف پزشکی کشور تصمیم گرفته است از این به بعد هزینه سلامت مردم را که از وظایف غیر قابل انکار دولت محترم است دیگر از جیب خود نپردازد! این تصمیمِ به جد و قابل تحسین، گام بزرگی است در جهت حفظ و صیانت از حقوق جامعه در رابطه با برخورداری از سلامت واقعی و علمی، و از طرف دیگر با این تصمیم جدی جامعه فهیم پزشکی کشور که سالیان زیادی دچار یأس و سرخوردگی بود و ساده ترین راه یعنی مهاجرت جبری را انتخاب کرده بود، به خود آمده است و به جای ترک شغل و یا خروج از کشور پیگیر حقوق حقه خود است.

در این رابطه انجمن ارتوپدی ایران و انجمنهای فوق تخصص وابسته « انجمن جراحی زانو، آرتروسکپی و آسیبهای ورزشی، انجمن جراحی هیپ، انجمن جراحی دست، انجمن جراحی ستون فقرات، گروههای جراحی شانه، مچ پا، تومور، و‎….» با وجود اینکه تعرفه پیشنهادی دوازدهمین جلسه مورخه 1041/41/0۱ شورای عالی نظامپزشکی را بخصوص در رابطه با نرخ کا جراحی شامل کم لطفی این عزیزان میداند، با این حال حمایت قاطع خود را از این تعرفه پیشنهادی اعلام میدارد و دولت محترم را ملزم به اعلام آن میداند. بدیهی است با انجام اینکار عدالت محوری دولت محترم محک خورده و با یک تصمیم قاطع مانع از فروپاشی جامعه خدمتگزار پزشکی و سلامت مردم خواهد شد.