نامه ریاست محترم انجمن ارتوپدی ایران در خصوص کنگره مهندسی بافت

تیر ۲, ۱۳۹۷

همکاران گرامی

با سلام و احترام

نامه ریاست محترم انجمن جراحان ارتوپدی ایران جناب آقای دکتر محمد رازی در خصوص کنگره مهندسی بافت به اطلاع شما می‌رسد.

 

پژوهشگر گرامی
با سلام و احترام؛

با توجه به اینکه رشته مهندسی بافت علمی بین رشته ای است، برگزاری اولین کنگره مهندسی بافت و پزشکی بازساختی به همگرایی و هماهنگی بیشتر بین فعالان این حوزه در داخل کشور منجر خواهد شد که می تواند زمینه ساز انجام پروژه های مشترک بین دانشگاهی و نیز ارتباط دانشگاه با صنعت باشد. همچنین حضور دانشمندان برجسته ی خارجی و تبادل علمی با آنان می تواند منعکس کننده ی سطح علمی دانشمندان داخلی و نشان دهنده ی نقاط ضعف و قوت این حوزه در داخل کشور باشد. همچنین با عنایت به پیشرو بودن جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، برگزاری این کنگره م یتواند زمینه ساز تثبیت ایران به عنوان مرجع علمی در این حیطه علمی در منطق هی خاورمیانه و غرب آسیا باشد و نیز به رشد شرک تهای دانش بنیان فعال در زمینه ی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی کمک شایانی نماید.

انجمن مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران با همکاری دوازده انجمن پزشکی از جمله انجمن جراحان ارتوپدی ایران جهت آشنایی هرچه بهتر محققان اقدام به برگزاری اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و ۲۹ تیر ماه در سالن بین المللی رازی نموده – پزشکی بازساختی با امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت در تاریخ ۲۷ است. از آنجائیکه جمع کثیری از متخصصان علوم پزشکی، علوم پایه و بالینی پزشکی همراه با شرکت های دانش بنیان که ارائه کننده جدیدترین دستاوردهای علمی، محصولات مربوط به مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در حیطه های بالینی و تجهیزات در حوزه علوم پزشکی در این کنگره مشارکت دارند، لذا از جنابعالی جهت حضور در این کنگره دعوت به عمل می آید.

دکتر محمد رازی
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران

آدرس سایت همایش اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
www.iterm2018.com
تلفن دبیرخانه اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
۰۹۳۳۵۷۷۷۲۹۶
۰۲۱-۴۳۰۵۲۰۰۰ داخلی ۱۱۰