نتایج انتخابات انجمن

آبان ۱۷, ۱۳۹۸

همکاران گرامی

انتخابات انجمن با حضور خوب شما عزیزان برگزار شد و نتایج آن مشخص گردید. در ادامه نتایج را مشاهده می‌فرمایید.

نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن

گروه
کد نامزد
نام و نام خانوادگی
تعداد آرا
درصد آرا از بین شرکت کنندگان
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۶۷ محمد رازی ۲۵۹ ۸۲۴۸
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۷۲ روشنک مرادی ۱۵۲ ۴۸۴۱
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۷۴ سید محمد جواد مرتضوی ۱۵۱ ۴۸۰۹
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۶۸ عادل ابراهیم پور ۱۴۰ ۴۴۵۹
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۸۱ محمد فکور ۱۳۳ ۴۲۳۶
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۷۷ محمد حسین ابراهیم زاده ۱۲۴ ۳۹۴۹
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۸۲ غلامعلی عکاشه ۱۱۰ ۳۵۰۳
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۷۱ محمد علی سازگاری ۱۰۸ ۳۴۳۹
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۷۸ سید میرمصطفی سادات ۹۴ ۲۹۹۴

 

 

 

 

نتایج نامزدهای بازرس انجمن

گروه
کد نامزد
نام و نام خانوادگی
تعداد آرا
درصد آرا از بین شرکت کنندگان
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۷۶ فرشید باقری ۱۹۹ ۶۳۳۸
جراحان ارتوپدی ۱۱۲۷۹ ابوالقاسم زارع زاده ۷۷ ۲۴۵۲