نظریه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در خصوص سطح بندی خدمات ارتوپدی

نظریه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در خصوص سطح بندی خدمات ارتوپدی که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ به وزارت بهداشت ارسال گردیده است را در ادامه مشاهده می‌فرمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید