نظریه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در خصوص سطح بندی خدمات ارتوپدی

دی ۱۱, ۱۳۹۷

نظریه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در خصوص سطح بندی خدمات ارتوپدی که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ به وزارت بهداشت ارسال گردیده است را در ادامه مشاهده می‌فرمایید