نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان‌ماه ۱۳۸۰ برگزار شد.

 

برنامه کنگره