هجدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

هفدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۹ برگزار شد.

 

پوستر کنگرهبروشور کنگرهبرنامه فارسی کنگرهخلاصه مقالات

هجدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران