هفتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

هفتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان‌ماه سال ۱۳۷۸ برگزار شد.

برنامه کنگرهتصاویر کنگره