هفدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵

هفدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۸ برگزار شد.

 

پوستر کنگرهبرنامه کنگرهکتابچه خلاصه مقالات (فارسی)کتابچه خلاصه مقالات (انگلیسی)

پوستر هفدهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران