همایش سالیانه انجمن ارتوپدی جنوب و مرکز کشور

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

همایش سالیانه انجمن ارتوپدی جنوب و مرکز کشور
تازه‌های تشخیص و درمان در ارتوپدی

یزد بلوار جمهوری اسلامی هتل زنبق
۲۸ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
انجمن ارتوپدی یزد