“همه چیز در مورد تعویض مفصل زانو (TKAfromA-Z)”

مهر ۱۱, ۱۳۹۶

همکاران گرامی

با سلام، 

جمعه ۲۱ مهر برنامههمه چیز در مورد تعویض مفصل زانو (TKAfromA-Z)” میباشد که در کرج سالن همایش‌های بیمارستان البرز برگزار خواهد شد. 

برنامه فارسی و انگلیسی آن در ادامه برای دریافت قرار داده شده است

 

 

همایش تعویض مفصل زانو از ابتدا تا انتها

تاریخ ۲۱/۰۷/۹۶    محل برگزاری کرج سالن همایش های بیمارستان البرز

 

۸٫۲۰-۸٫۰۰ ثبت نام

۸٫۳۰-۸٫۲۰  افتتاحیه توسط ریاست انجمن

جلسه اول: رییس جلسه     آقایان دکتر محمد رازی دکتر شهرام شیروانی- دکتر امین مرادی

۸٫۳۰-۸٫۴۰ انتخاب بیمار، اندیکاسیون و بهینه سازی بیمار دکتر سلمان آذرسینا

۸٫۵۰-۸٫۴۰ ا قدامات قبل از عمل دکترمحسن ترابی         

۹٫۰۰-۸٫۵۰ انخاب پروتز دکتر سرزعیم

۹٫۰۵-۹٫۰۰ سوال و جواب

 

۹٫۱۵-۹٫۰۵ اپروچهای عمل جراحی دکتر احمد رمضان پور

۹٫۲۵-۹٫۱۵ برشهای استخوان، بالانس نسج نرم دکتر عطا الله مشیر آبادی

۹٫۳۵-۹٫۲۵ با فلکسیون کنتراکتور جه کنیم؟ دکترتورج شفقی

۹٫۴۰-۰٫۳۵ سوال و جواب

 

۹٫۵۰-۹٫۴۰ تعویض مفصل در زانوی واروس دکتر سید محمد جواد مرتضوی

۱۰٫۰۰-۹٫۵۰ تعویض مفصل در زانوی والگوس دکتر بابک حق پناه

۱۰٫۱۰-۱۰٫۰۰ تعویض مفصل در بیماران با دفورمیتی خارج مفصلی دکترعلی ترکمان

۱۰٫۱۰-۱۰٫۱۵ سوال و جواب

 

۱۰٫۴۵-۱۰٫۱۵ استراحت

 

جلسه دوم: رئیس جلسه آقایان دکتر داریوش سوادکوهی دکتر ذبیح الله حسن زاده- دکتر عطاالله مشیر آباذی

۱۰٫۵۵-۱۰٫۴۵خون روی و اداره آن در تعویض مفصل دکتر محسن توکلی

۱۱٫۰۵-۱۰٫۵۵ پیشگیری از VTE در تعویض مفصل دکتر علی ترکمان

۱۱٫۱۵-۱۱٫۰۵ چرا گاهی عمل موقیت آمیز نیست؟ دکتر امین مرادی

۱۱٫۲۰-۱۱٫۱۵ سوال و جواب

 

۱۱٫۳۰-۱۱٫۲۰ پیشگیری از عفونت در تعویض مفصل دکتر محسن صفاری زاده

۱۱٫۴۰-۱۱٫۳۰ تشخیص عفونت مفصل تعویض شده دکتر کیوان احدی

۱۱٫۵۰-۱۱٫۴۰ نقش شستشو و دبریدمان در اداره عفونت دکتر مهدی یوسفی

۱۱٫۵۵-۱۱٫۵۰ سوال و جواب

۱۲٫۰۵-۱۱٫۵۵ در عفونت چه زمانی نیاز به خارج کردن مفصل است؟ دکتر شهرام شیروانی

۱۲٫۱۵-۱۲٫۰۵ ناپایداری پس از تعویض مفصل دکتر غلامرضا قربانی

۱۲:۲۵-۱۲٫۱۵شکستگی اطراف پروتز دکتر داریوش گوران سواد کوهی

۱۲٫۳۰-۱۲٫۲۵ سوال و جواب

 

۱۴٫۰۰-۱۲٫۳۰ نهار و نماز

 

۱۴٫۳۰- ۱۴٫۰۰ انتخابات انجمن

 

-۱۶:۰۰۱۴٫۳۰ پنل و معرفی کیس

گرداننده: دکترسید محمد جواد مرتضوی

اعضا: کتر ذبیح الله حسن زاده ، دکتر فرهاد حمزه زاده، دکتر عطاالله مشیر آباذی، دکتر کیوان احدی

 

 

با احترام

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

برنامه فارسیبرنامه انگلیسی