همکاری با مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

خرداد ۱۶, ۱۳۹۶

اعضای ارجمند انجمن جراحان ارتوپدی ایران

همانگونه که استحضار دارید؛ «مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران»، متعلق به جامعه ارتوپدی ایران و انعکاس دهنده دانش، تجربه و فعالیتهای پژوهشی متخصصین ارتوپدی کشور است و جهت ادامه کار، به همکاری صمیمانه همکاران فرهیخته نیاز دارد.

این مجله علمی، که صاحب امتیاز آن انجمن جراحان ارتوپدی است، از سال ۱۳۷۰ بهصورت فصلنامه آغاز به کار کرد و سپس با کسب امتیاز علمی ـ پژوهشی، به زبان فارسی (با خلاصه انگلیسی) منتشر گردیده است. اگرچه مجله در فرآیند نشر، با فراز و نشیبهای متعدد مواجه شده است، ولی به همت شما عزیزان، تا به امروز مسیر خود را با موفقیت طی نموده است. شایان ذکر است، نشریه مزبور بدون وابستگی به دانشگاه یا مرکز آموزشی پژوهشی خاص، از ابتدای دهه ۷۰ تا به امروز، جدیدترین تحقیقات رشته ارتوپدی اساتید برتر کشور را منتشر نموده و حتی در سختترین شرایط، ارتقاء کیفی آن مد نظر بوده است. اکنون نیز حفظ این مجله ارزشمند و تسریع چاپ آن، والاترین هدف میباشد.

منتظر دریافت مقالات شما همکاران گرامی هستیم.

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

سایت مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران: